Szkoły

W Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzimy szkoły:
Szkoła policealna dla dorosłych
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Gimnazjum dla dorosłych
Szkoła podstawowa dla dorosłych