Kontakt

Zasady udzielania odpowiedzi na pisma przesyłane drogą elektroniczną (e-mail) do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi

CKU w Łodzi nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby, od której pochodzi(imię i nazwisko),
adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica),
przedmiotu sprawy, której dotyczy.


Dane teleadresowe:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, bud. D
42 6849195  lub  42 6301126
fax – j. w.  i  w. 126
skretariat@ckulodz.pl


Jeśli masz pytanie, wątpliwości, bądź zawarte informacje na naszej stronie są niewystarczające to napisz do nas. Odpowiedź na pewno otrzymasz.