Kursy

Centrum Kariery Zawodowej prowadzi:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • kurs kompetencji ogólnych,
  • inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji i specjalizacji zawodowych